Alla föreningar på skolan kan bli ett hälsoråd!

Vad är ett hälsoråd?

Det är en förening som är registrerad under Reacta, har ett årsmöte och får bidrag för varje registrerad medlem.

 

Varför är det bra att vara ett hälsoråd?

Blir ni hälsoråd får ni både ett startbidrag samt pengar för varje person som är medlem i er förening. Ni kan fortfarande söka bidrag från Föreningsutskottet, men eftersom vi har en begränsad ekonomi kan det vara bra att bli ett hälsoråd om ni behöver mer ekonomiskt stöd än vad vi kan erbjuda.

Hur kan min förening bli ett hälsoråd?

Registrera er själva på länken bredvid!

Här kan din förening skapa ett hälsoråd samt läsa mer om vad detta innebär:

https://www.reacta.se/medlem2/starta-halsorad

Information från skolsköterskan

 

 

Vad är ett hälsoråd?

Ett hälsoråd är en elevförening på skolan där ni elever tillsammans har aktiviteter för er hälsa. Ni gör roliga saker för er hälsa och ni kan samtidigt påverka hälsan på hela skolan!

Varje hälsoråd får:

· 1000 kr i aktivitetsbidrag varje år. Det första aktivitetsbidraget betalas ut när ni startat.

· Medlemsbidrag på 20 kr per medlem, var femte medlem ger dessutom 100 kr (40 kr/medl).

Redan befintliga föreningar kan bli hälsoråd också.

Vad måste göras?

  • Minst tre personer med en gemensam idé.

  • Skriv en ansökan till Reacta när rådet blivit godkänt är det dags att planera en första aktivitet och värva medlemmar.

  • Reactasamordnare på skolan är Cajsa skolsköterska och Lars kurator och vi hjälper till med ansökan och kan komma med tips och råd samt svara på frågor.

Reacta är en ideell riksorganisation och du kan läsa mer på https://www.reacta.se/index.php

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now